Log ind   |  
Kontakt Minimer

GHT's Vandværk
Strandvej 55,
4573 Højby 

Tlf. 59 30 55 95

Vandværket har åbent:
Daglig mellem 9.00 - 12.00
ONSDAG LUKKET

  Administration:
Annelise Hansen
E-mail:
ght@pc.dk
Tlf: 59 30 55 95
Driftsleder:
Kim Løcke
Tlf: 59 30 55 95

Driftsinfo Minimer

Der er ingen driftsforstyrelser i øjeblikket.
Ved driftsforstyrelser kan der ringes til vandværket for at få oplyst vagtens telefon nr.

Forside Minimer

GHT`s Vandværk påbegynder udskiftning af vandmåler i områderne 8 & 9 medio februar 2018. Dette arbejde må forventes frem til ultimo maj 2018.

Der vil i forbindelse med målerudskiftningen blive lagt en aflæsningsseddel i jeres postkasse, med M3 tallet på jeres gamle måler. Der vil blive lagt en brugervejledning til jeres nye måler, denne kan endvidere findes her på vores hjemmeside. Vi kan ikke oplyse hver enkelt forbruger om hvornår vi kommer til jeres måler, kun at det bliver i denne periode.

Den nedtaget måler vil vi GHT`s Vandværk opbevare i 2 måneder, i den periode er der mulighed for at gøre indsigelse overfor det noterede M3 tal. Såfremt GHT`s vandværk ikke har hørt fra jer inden de 2 måneder vil de nedtaget vandmåler blive bortskaffe, og det noteret aflæsningstal vil blive betragtet som godkendt. Det er en god ide at I selv læser jeres vandmåler af inden vi kommer og skifter måleren, så har I et aflæsningstal der gerne skulle ligge tæt på det GHT`s vandværk aflæser vandmåleren til når vi udskifter den.

Det er vigtigt at I sørger for fri adgang til jeres målerbrønd så vores montør kan komme til. Såfremt der ikke er fri adgang til målerbrønden vil der på næste opkrævning være tillagt et gebyr på 1000,- + moms for hindret adgang til vandmåleren – jfr. GHT`s takstblad.

I bedes kontrollere om jeres ventiler kan lukke før vandmåleren, så vores montøren kan lukke for vandet når han skal udskifte vandmåleren. Vi gør opmærksom på, at det er jeres ansvar at sikre ventilerne virker i målerbrønden/installationen.

Hvis I kommer til huset og der ikke er noget vand, kan det være pga. vores montøren har efterladt ventilerne lukket i målerbrønden, hvis han har være i tvivl om der var nogle i huset. Derfor tjek dette og tjek om jeres naboer har vand inden I ringer til et vvs firma eller os om problemet. Vi lukker kun for ventilerne af sikkerhedshensyn til jeres hus.Lidt historie om GHT's Vandværk
 

GHT´s vandværk startede med at levere vand i 1959 fra en boring beliggende på vandværksgrunden. 
I januar 1960 blev de første vedtægter godkendt og i 1961 blev selve GHT´s vandværk bygget.
Fra vandværket startede i januar 1960, med én boring og 47 andelshavere, er det løbende blevet større og større, således at der idag er 3091 andelshavere og 11 boringer. Ud af disse 11 boringer er de 9 aktive. 
Vandet fordeles via ca. 110 km hovedledninger og 30 km stikledninger.

I 2011/2012 gennemgik vandværket en omfattende renovering - således at vandværket i dag fremstår som et moderne værk.


SPRØJTEFRI HAVE - Vidste du...

at det har konsekvenser for dit drikkevand, når du bruger ukrudtsmidler i din have?

Klik for info


 
Copyright Rambøll Danmark A/S